Oddelki

Informacije

Avtodeli Herkules old

Izjava o varstvu osebnih podatkov po GDPR (General Data Protection Regulation)

V podjetju HERKULES d.o.o., ki je upravljavec spletne strani Herkules, ravnamo skladno z vsemi členi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vse osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih podlag in privolitvenih izjav posameznikov ter v skladu s sodobnimi koncepti zavarovanja in varovanja osebnih podatkov.
Zavedamo se visoke odgovornosti v zvezi z ravnanjem z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke zavarujemo, varujemo in obdelujemo v skladu z aktualnimi predpisi in standardi.
S politiko varovanja osebnih podatkov vas seznanjamo, za katere namene pridobivamo osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so pravice posameznikov in kako lahko te pravice uveljavljate.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov: HERKULES d.o.o., Pusti Javor 8, 1296 Šentvid pri Stični, davčna številka SI93869142, matična številka 5350603

2. Namen obdelave osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse osebne podatke obravnavamo zaupno in jih uporabljamo zgolj v namene, za katere so bili pridobljeni. Če bo nastala potreba po obdelavi podatkov za kateri drugi namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vašo privolitev.
Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo:

- korespondenca – odgovori na vaša vprašanja glede artiklov in dobave blaga,

 • realizacija vašega naročila in dostava blaga,
  - obveščanje o stanju naročila,
  - reševanje morebitnih reklamacij,
  - obveščanje o ugodnostih in popustih ter posebnih ugodnostih, o novih produktih, o morebitnih dogodkih in novicah

  2.1. Obisk in uporaba spletne strani

  Ob vsakem obisku spletišča HERKULES d.o.o. se na spletnem strežniku samodejno shranjuje dnevniška datoteka (IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletnih strani. Tako zbrane podatke obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.
  Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.


  2.2. Prijava na elektronske novice in obvestila

  Na naši spletni strani se lahko naročite na prejemanje novic, in sicer tako, da nam posredujete ime in priimek ter elektronski naslov (ob registraciji v spletno trgovino). V primeru registracije vas lahko prek tega e-naslova obveščamo o novostih iz svoje ponudbe storitev, vam posredujemo informacije ter članke ali pa vas obveščamo o aktualnostih.
  Navedeni osebni podatki se obdelujejo izključno na osnovi vaše privolitve, ki jo lahko kadar koli prekličete na naslovu info@herkules.si

  Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so na voljo v točki »Vaše pravice«.  2.3. Obdelava osebnih podatkov

  Podatki, ki jih zbiramo od vas so sledeči:
  - ime in priimek (oz. naziv podjetja)
  - naslov (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj)
  - telefonska številka
  - elektronski naslov (e-mail)

  Opcijsko pa še:
  - davčna številka podjetja

  Podatki, ki jih zbiramo so potrebni za realizacijo vašega naročila.

  V okviru registracije in strinjanja z v tem dokumentu navedenimi pogoji boste vpisali vse potrebne informacije na sledeči povezavi: Prijava in sicer boste vpisali sledeče: ime, priimek, elektronski naslov, naslov in vašo telefonsko številko.


  Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.


  Z označitvijo okenca (xxxxxx), strinjam se z izjavo GDPR, prostovoljno soglašam z vključitvijo v seznam obveščanja, ki mi omogoča tekoče obveščanje glede akcij in novosti v spletni trgovini Herkules.

  3. Uporabniki podatkov

  Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez privolitve posameznikov ne bomo posredovali tretjim osebam.

  Zakonsko je mogoče osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:
  - ponudnikom poštnih storitev (Pošta Slovenije), ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov
  - ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme
  - administratorju in skrbnikom aplikacij
  - računovodstvu

  Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo ali drugim mednarodnim organizacijam.

  4. Obdobje hrambe

  Zagotavljamo, da bomo osebne podatke hranili le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:
  - dnevniške datoteke se hranijo največ 3 (tri) mesece
  - vaši kontaktni podatki za potrebe neposrednega obveščanja in trženja se obdelujejo do preklica

  Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem (podaljšanem) času je obdelava podatkov omejena.
  Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

  5. Vaše pravice

  Posameznikom zagotavljamo varstvo in uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
  Od nas lahko kadar koli zahtevate:
  - potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne
  - dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje, če so za to izpolnjeni pogoji)
  - informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
  - kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami
  - popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov
  - pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve
  - pravico do omejitve obdelave, če:

  - i - oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov,

  - ii - je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov,

  - iii - upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

  - iv - vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave
  - pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu
  - pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica
  - prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja
  - da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas

  Postopki za zagotavljanje pravic posameznika

  Seznanjen sem, da:
  - lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke (info@herkules.si)
  - lahko zahtevam popravek osebnih podatkov (info@herkules.si)
  - lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov (info@herkules.si)
  - lahko zahtevam izbris osebnih podatkov (info@herkules.si)
  - lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov (info@herkules.si)
  - lahko zahtevam prenos osebnih podatkov (info@herkules.si)

  Na zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo bomo posameznikom podali tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.
  Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper nas kot upravljavca vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

  6. Stik in postopek uveljavljanja pravic

  Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki vam bo odgovorila naša odgovorna oseba.
  Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki (npr. preklic privolitve), v pisni obliki naslovite na: info@herkules.si

  Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke. Ukrepanje lahko zavrnemo zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
  Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili kakor hitro bo mogoče in brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.
  Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

  7. Spremembe

  Pridržujemo si pravico, da predmetno politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.